سایت آگهی رایگان درج آگهی لینک دار رایگان ثبت آگهی لینکدار رایگان

 آگهی های: ندامحمدی

مراحل اخذCE-رونددریافتCE-استانداردCEاروپا
ندامحمدی
تلفن: 88249520-88269730

GOSTروسیه-صدورGOST-R-گواهینامهGOST
ندامحمدی
تلفن: 88249520-88269730

روشهای اخذCE-صدورCE-گواهینامهCE
ندامحمدی
تلفن: 88249520-88269730

مشاوره اخذCE-راهنمای دریافتCE-چگونگی اخذCE
ندامحمدی
تلفن: 88249520-88269730

گواهینامهISO9001-صدورISO9001-دریافتISO9001-اخذایزو
ندامحمدی
تلفن: 88249520-88269730

HACCPوISO22000-صدورISO22000-گواهینامهISO22000
ندامحمدی
تلفن: 88249520-88269730

مشاوره اخذGOST-مشاوره صادرات به روسیه-مراحل دریافتGOST
ندامحمدی
تلفن: 88249520-88269730

HSEMS-مستنداتHSEوHSEPLAN-صدورHSE-اخذHSE
ندامحمدی
تلفن: 88249520-88269730

ISOچیست-الزامات اخذISO-مدارک موردجهت CE
ندامحمدی
تلفن: 88249520-88269730تازه های خدمات : مشاوره

1398-5-26 ندامحمدی
خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاهها ISO17025:2005 ISO17025:2005چیست؟ اين استاندارد شامل تمامي الزاماتي است

--


1398-5-26 ندامحمدی
مشاوره و استقرار سیستم HSE قابل توجه شرکت های پیمانکاری و پروژه محور مشاوره استقرار و پیاده سازی HSE تا اخذ گواهینامه از مؤسسات معتبر

--


1398-5-26 ندامحمدی
خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2008 ISO 9001:2008 چیست؟ سیستمی مبتنی بر مدیریت فرایندها و فعالیتهای کلیدی سازمان

--


1398-5-26 ندامحمدی
خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت کیفیت در صنعت مواد غذایی ISO22000:2005 ISO22000:2005 چیست؟ سیستمی جهت حصول اطمينان از ايمني مواد

--


1398-5-26 ندامحمدی
ISOچيست؟ مشاوره اخذISO –مزاياي داشتنISO-لزوم استفادف ازسيستمهاي مديريتي با دورود فراوان امروزه باتوجه به افزايش توليدكنندگان و درواقع

--


1398-5-26 ندامحمدی
مراحل اخذ گواهينامه CE: 1- مطالعه كامل محصول 2- شناسايي الزامات مربوطه 3- تشكيل پرونده فني 4- صدوراظهارنامه مطابقت 5- الصاق نشان CE چند

--


1398-5-26 ندامحمدی
مشاوره اخذ CE گروه مهندسی مشاور راهبرد صنعت خدمات مشاوره و اخذ گواهینامه و نشان استاندارد اروپایی محصول CE -مشاوره رایگان -نماینده

--


1398-5-26 ندامحمدی
صدور گواهینامه GOSTروسیه جهت صادرات به کشورهای عضوCIS گروه مهندسی راهبردصنعت: اولین شرکت صادرکننده GOST در ایران دیگرنگران صادرات خود

--


1398-5-26 ندامحمدی
روشهاي اخذ CE: CEبه روش مميزي:دراين روش صدورگواهيCE پس ازتست وآزمون محصول درآزمايشگاههاي موردتاييدمرجع صدورگواهي وانطباق نتايج آن بااستانداردهاي

--


1398-5-26 ندامحمدی
موسسه مجاز صدور گواهینامه GOST روسیه گروه مهندسی راهبردصنعت: نماینده رسمی KCCP ، مرکزصدورگواهی نامه GOST با افتخار صدور اولین گواهینامه

--
درج آگهي در این سايت رايگان است و مسئوليت آن با آگهي دهنده مي‌باشد
 در كسب اعتبار و اعتماد آگهي دهنده، دقت کنید