سایت آگهی رایگان درج آگهی لینک دار رایگان ثبت آگهی لینکدار رایگان

   : گرفتن مایع نخاعی کودک
1396-12-3 بهروز نصیری
مولاژ بیمارستانی گرفتن مایع نخاعی نوزاد با هدف ارتقای دانش پزشکان و کمک به آموزش و فراگیری آنها بدون نیاز به نمونه واقعی نوزاد مناسب با آخرین فناوریهای روز دنیا در بهترین کمپانیها ساخته

--