سایت آگهی رایگان درج آگهی لینک دار رایگان ثبت آگهی لینکدار رایگان

   : مخچه
1397-3-29 بهروز نصیری

--

1397-3-29 بهروز نصیری

--

1397-3-29 بهروز نصیری
مولاژ مغز در سایزهای مختلف کوچک و اندازاه طبیعی بزرگ مغز انسان حدود 1500 گرم دارای لوب جمجمه و مخ و مخچه ورگهای خونی متناسب برای اموزشگاه ها و مراکز اموزشی پزشکی مدارس و... دارای جنس pvcنشکن

--