سایت آگهی رایگان درج آگهی لینک دار رایگان ثبت آگهی لینکدار رایگان

   : مایع نخاعی
1397-4-2 بهروز نصیری
مولاژ بیمارستانی گرفتن مایع نخاعی نوزاد با هدف ارتقای دانش پزشکان و کمک به آموزش و فراگیری آنها بدون نیاز به نمونه واقعی نوزاد مناسب با آخرین فناوریهای روز دنیا در بهترین کمپانیها ساخته

--