سایت آگهی رایگان درج آگهی لینک دار رایگان ثبت آگهی لینکدار رایگان

   : فروش مولاژ کبد
1397-1-30 بهروز نصیری
مولاژ فیزیولوژی کبد نشان دهنده بافت شناختی کبد و مویرگهای تشکیل دهنده کبد یعنی لوبولها میباشند این مولاژ به صورت کاملا شبیه سازی شده با بافت اصلی کبد بوده و میتوان با آن به طور کامل بافت

--