سایت آگهی رایگان درج آگهی لینک دار رایگان ثبت آگهی لینکدار رایگان

   : عملکرد حیاتی
1397-3-28 بهروز نصیری
مولاژهای پرستاری به منظور آموزش کامل مهارتهای پرستاری به دانشجویان محترم با قابلیت های زیر 1. آموزش عملیات cpr 2.آموزش تهویه متعدد دهان به دهان و دهان به بینی 3. دارای صدای طبیعی قلب و روده 4.

--