سایت آگهی رایگان درج آگهی لینک دار رایگان ثبت آگهی لینکدار رایگان

   : ریتم قلبی
1397-2-5 بهروز نصیری

--

1397-2-5 بهروز نصیری
مانکن سی پی آر تمام تنه، قابلیت انجام کلیه مراحل سی پی آر شامل باز کردن راه هوایی، تنفس دهان به دهان، دهان به بینی و ماساژ قلبی و گاید الکتریکی و تغییر مردمک و نبض و ... در مدل های متفاوت، مجهز

--