سایت آگهی رایگان درج آگهی لینک دار رایگان ثبت آگهی لینکدار رایگان

   : پرستار سالمند
1397-9-25 دنیای آرامش
دنــــــــــــیـــــــــــــــای آرامش با سابقه چندین ساله اعزام پرستار ****به کلیه مناطق استان البرز***** قطعا با انتقاد سازنده شما بهترین خواهیم شد 02634239525 02634239535 مراقبت و پرستاری از

--

1396-9-27 فرید یوسفی
موسسه پرستاری سینا به شماره ثبت 18549 و شناسه ملی 10100633146 با 14 سال سابقه درخشان نگهداری و مراقبت از سالمند با مراقبین آموزش دیده نگهداری از کودک با کودکیاران تحصیل کرده انجام کلیه خدمات پرستاری

--

1395-4-2 خدمات پرستاری -مراقبتی طنین
اعزام پرستار سالمند در منزل اعزام مراقب سالمند درمنزل وهمراه بیمار دربیمارستان اعزام پرستار کودک در منزل اعزام بهیار -کمک بهیار جهت سونداژ-ساکشن-گاواژ اعزام فیزیوتراپ جهت بیماران

--