سایت آگهی رایگان درج آگهی لینک دار رایگان ثبت آگهی لینکدار رایگان

   : زخم معده
1397-1-30 بهروز نصیری

--

1396-7-20 علی محمد شیخلو
استرس آثار و عارضه هائی را در بدن بوجود می آورد از آن جمله عبارتنداز:عوارض فیزیکی مانند عارضه های قلبی،عروقی،زخم معده،آسم،دیابت و...و عوارض روانی مانند افسردگی،اضطراب و...منجر می شود.این

--