سایت آگهی رایگان درج آگهی لینک دار رایگان ثبت آگهی لینکدار رایگان

   : درمالوگ
1397-3-5 شرکت راه سبز ایریک
تشخیص زنده بودن اثرانگشت ثبت همزمان چهار اثر انگشت عملکرد فوق العاده در خواندن اثر انگشت های خشک ثبت اثر انگشت بصورت چرخشی الگوریتم تشخیص اثرانگشت جعلی اسکن انگشت های بریده شده تصویر

--