سایت آگهی رایگان درج آگهی لینک دار رایگان ثبت آگهی لینکدار رایگان

   : تحلیل آماری
1396-11-24 داود محمدی

--

1395-10-22 یحیی قنبرپور

--

1395-8-27 یحیی قنبرپور
تدریس آمار در کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی بصورت عمومی و خصوصی تدریس ریاضی در سطوح پایه و دبیرستان تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه و پروژه های آماری کارشناس ارشد آمار ریاضی از دانشگاه تربیت

--