سایت آگهی رایگان درج آگهی لینک دار رایگان ثبت آگهی لینکدار رایگان

   : بینایی ماشین
1395-5-5 abdollahmoshiri85
خدمات هوشمند سازی و توسعه سیستم های صنعتی و اداری راه اندازی و نصب سیستم های هوشمند مدیریت دقیق حساب های مالی بوسیله هوش مصنوعی داده کاوی , تشخیص گفتار و شناسائی متن تشخیص و پیش بینی

--